Thế giới Manga của VN And JP

Chào mừng bạn đến với thế giới truyện tranh,(mangaka) hãy chọn một bộ truyện mà bạn iu thích nhé !!! Thanks Love...